Privatlivspolitik

Denne side beskriver, hvordan personlige oplysninger behandles. 


Personoplysninger

Formålet med Jonassen Wines persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender oplysninger, som kan henføres til en bestemt person.


Generelt

Denne persondatapolitik omfatter vores behandling af persondata, som du selv angiver som kunde hos Jonassen Wine, når du laver en bestilling på vores hjemmeside under domænenavnet www.jonassenwine.dk, eller interaktioner på vores Facebook-siden og Instagram-side.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold eller hvis du foretager køb via websitet.


Hvilkepersonoplysninger indsamler Jonassen Wine

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID, tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, købshistorik, oplysninger om dine aktiviteter

-  herunder forespørgsler, bestillinger, interesser, fokusområder, søgninger m.v. I det omfang du selv indtaster informationerne behandles desuden navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsop-lysninger. Det vil typisk være i forbindelse med køb.


Hvornår indsamler Jonassen Wine personoplysninger

Indsamlingen af personoplysninger sker, når du registrerer dig som modtager af vores nyhedsbrev, når du benytter dig af hjemmesiden og/eller webshoppen under jonassenwine.dk, samt når du benytter dig af Facebook og/eller Instagram-siden.

Jonassen Wine kan også modtage alle former for persondata og andre oplysninger om dig fra forretningspartnere.

Endeligt modtager og registrerer Jonassen Wine automatisk oplysninger i vores serverlog fra din browser, herunder bl.a. cookies. 


Hvorfor indsamler Jonassen Wine personoplysninger?

Jonassen Wine har brug for at behandle persondata vedrørende dig for at kunne drive virksomhed. 

For at håndtere en kundes ønsker og forespørgsler og for at kunne indgå aftaler med kunder, er der behov for at behandle kunders kontaktdata (navn, adresse, e-mailadresse, telefonnumre). 

Med henblik på at kunne udvikle og levere koncepter og produkter samt relaterede ydelser inden for områder, der relaterer sig til vin, øl, spiritus og deslige, vil behandling af personoplysninger være aktuelt. 

Personoplysninger bruges også til at administrere dig som bruger med henblik på at vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. 

Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Personoplysninger kan også være nødvendige for at klarlægge Jonassen Wine produkters og ydelsers udbredelse.

Jonassen Wine forpligter sig til kun at behandle persondata i det omfang, det er nødvendigt for de ovenfor angivne formål.


2.5. Hvordan beskytter Jonassen Wine personoplysninger

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.


2.6. Hvor længe opbevares personoplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår samtlige informationer slettes.


2.7. Sker der videregivelse af personoplysninger

Jonassen Wine sælger ikke dine persondata til tredjemand. 

Jonassen Wine vil dog – hvis det er nødvendigt - videregive dine persondata til andre firmaer, personer eller myndigheder.

Hvis Jonassen Wine har opnået dit samtykke hertil, vil der kunne ske videregivelse af dine personoplysninger. Har du samtykket hertil, vil data om din brug af websitet, informationer om hvilke produkter, du har bestilt m.v, kunne videregives til tredjeparter i det omfang, disse oplysninger er kendt. 

Hvis Jonassen Wine er nødt til at dele oplysningerne for at kunne levere det produkt eller den tjeneste, som du har anmodet om, vil der kunne ske videregivelse af dine personoplysninger. Dette kan f.eks. være tilfældet, når videregivelse af navn, adresse, e-mail og telefonnummer til et fragtselskab er nødvendigt, for at levering af dine varer kan finde sted. 

Hvis Jonassen Wine reagerer på stævninger, retsordrer eller andre retslige skridt vil der kunne ske videre-givelse af dine personoplysninger. 

Hvis Jonassen Wine opdager, at dine handlinger ved brug af vores produkter og/eller tjenester er i strid med vores handelsbetingelser, denne persondatapolitik eller vores information om brugen af cookies og/eller den til enhver tid gældende lovgivning, vil der kunne ske videregivelse af dine personoplysninger.

Hvis Jonassen Wine er forpligtet til at videregive oplysninger i henhold til lov, vil der kunne ske videregivelse af dine personoplysninger.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.


2.8. Hvilke rettigheder har du 

Du har i medfør af Databeskyttelsesforordningens kapitel 3 en række rettigheder, som vil blive beskrevet herunder:


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du rette henvendelse til:

Jonassen Wine, Klakkebjerg 25, 2750 Ballerup, e-mail: jonassen.wine@outlook.dk. 


I. Din ret til indsigt

Du kan til enhver tid anmode Jonassen Wine om at oplyse, hvilken specifik information vi har registreret om dig, og til hvilket formål informationen er blevet anvendt.


II. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 


III. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 


IV. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af

dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen,

må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit

samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller

forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 


V. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 


VI. Ret til at transmittere oplysninger(dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Yderligere informationer om dine rettigheder kan findes i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du

finder på www.datatilsynet.dk.


2.9. Du kan klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk